Bestyrelsen


Formand:          Kim Hartz, nr. 22                                           – Tlf.  26 15 66 49

Kassér:              Hanne Knörr, nr. 1                                        – Tlf.  30 24 79 94

Sekretær:         Lasse Carthberg, nr. 16                             – Tlf.  22 12 61 21

Best. medlem  Richard Jensen, nr. 28                               – Tlf.  40 11 28 25

Næst.Fmd        Thomas Thomsen, nr. 44                          – Tlf. 30 32 27 51


Fælles-mail til bestyrelsen:

 mailadr

Grundejerforeningen Kildeengen, 4736 Enø, Karrebæksminde.