Indkaldelse til Generalforsamling 2021

I henhold til vedtægternes § 13 indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling.

Søndag den 5. september 2021 kl. 13.00

Den Røde Barak (Næstved Sejlklub, Ved Broen 31, Enø)

Dagsorden i h.t. vedtægternes §15 stk. 1.:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen:

                a) Budgetforslag for året 2021.

                b) Nye opdaterede vedtægter (Bilag 4)

5. Forslag fra medlemmerne

                Fra Steen (nr 24)

                Etablering af vej/fast underlag ud for nr. 24 og 25

                                      Stykket er meget kørt op og svært fremkommeligt i regnvejr.

                                      Tilbud indhentet fra Christian Hansen.

                                      20 m. vej, 3 m bred, gravet af i 30 cm. dybde. Bortkørsel af jord og opfyldning med knust asfalt.

                                      Pris: Kr. 19.850,- Eks. Moms (24.812,- inkl. moms)

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

På valg er:            Arne Kristensen (nr. 18), modtager ikke genvalg

Lasse Carthberg (nr. 16), modtager genvalg

7. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen:

               På valg er:            Ingen

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant:

                Revisor:               Ingen

                Revisor suppleant:           Ingen

9. Eventuelt.

Bilag:

Indkaldelse til Generalforsamling 2021 (Word dokument)

Indkaldelse til Generalforsamling 2021 (PDF dokument)

Grundejerforeningen Kildeengen, 4736 Enø, Karrebæksminde.