Indkaldelse til Generalforsamling 2018

I henhold til vedtægternes § 13 indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling.

Søndag den 27. maj 2018 kl. 10.00

På Smålandshavet (Alleen 44, 4736 Karrebæksminde)

Dagsorden i h.t. vedtægternes §15 stk. 1.:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen:
  5. a) Budgetforslag for året 2018, herunder fastsættelse af kontingent og honorar til bestyrelsen.
  6. Forslag fra medlemmerne

Forslag 1) fra Thomas (nr. 44)

Tilladelse til placere sten eller lignende langs vejen udfor de enkelte parceller, dog skal disse sten          være tydeligt mærkeret fx ved hvid maling

Forslag 2) fra Thomas (nr. 44)

Indførsel af sanktionsmuligheder overfor grundejere, der ikke respekterer de beslutninger, der vedtages på generalforsamlingen fx efter 2. henstilling fra bestyrelsen – fx ved at få overtrædelsen til ende bragt for grundejerens regning

Forslag 3) fra Flemming (nr. 12)

Ændring af Paragraf 9. Valg direkte til bestyrelsen, i stedet for konstituering.

Forslag 4) fra Flemming (Nr. 12)

Omskrivning af vedtægter til et mere nutidigt sprog.

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

På valg er:

Morten Hansen (nr. 10), modtager genvalg
Bjarne Nielsen (nr. 29), modtager genvalg
Richard Jensen (nr. 28), modtager genvalg

  1. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen:

På valg er: Thomas Thomsen (nr. 44), modtager genvalg

  1. Valg af Revisor og revisorsuppleant:

Revisor:
På valg er: E. Scheibel (nr. 8), modtager genvalg

Revisor suppleant:
På valg er: Hanne Knörr (nr. 1), modtager genvalg

  1. Eventuelt.

 

BILAG: Indkaldelse til Generalforsamling 2018 Bilag

 

Grundejerforeningen Kildeengen, 4736 Enø, Karrebæksminde.