Indkaldelse til Generalforsamling 2019

I henhold til vedtægternes § 13 indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling.

Søndag den 26. maj 2019 kl. 10.00

Den Røde Barak, (Næstved Sejlklub, Ved Broen 31, Enø)

Dagsorden i h.t. vedtægternes §15 stk. 1.:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Forslag fra bestyrelsen:
  • a) Budgetforslag for året 2019, herunder fastsættelse af kontingent og honorar til bestyrelsen.
 • Forslag fra medlemmerne
  • Jf. §15 stk. 2. senest 1. april, ingen forslag modtaget.
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  • På valg er: Arne Kristensen (nr. 18), modtager genvalg
  • Lasse Carthberg (nr. 16), modtager genvalg
 • Valg af 1. suppleant til bestyrelsen:
  • På valg er: Ingen
 • Valg af Revisor og revisorsuppleant:
  • Revisor: Ingen
  • Revisor suppleant: Ingen
 • Eventuelt

Grundejerforeningen Kildeengen, 4736 Enø, Karrebæksminde.