Indkaldelse til Generalforsamling 2020

I henhold til vedtægternes § 13 indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling.

Søndag den 23. august 2020 kl. 13.00
Den Røde Barak (Næstved Sejlklub, Ved Broen 31, Enø)

Dagsorden i h.t. vedtægternes §15 stk. 1.:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen:
  a) Budgetforslag for året 2020.
 5. Forslag fra medlemmerne
  Forslag 1, fra Lotte Kejser (nr. 22):
  Er det muligt at hækkene omkring festpladsen kunne få lov at blive lidt højere? Det vil være en glæde for de boldspillene, så færre bolde skal hentes udenfor banen og endvidere vil virke støjdæmpende.
  Forslag 2, fra Lotte Kejser (nr. 22):
  Kunne man overveje et tidsmæssigt regelsæt for brug at plæneklippere motorsave osv i weekender og helligdage. Som det er lige nu, har vi motorstøj stort set alle weekender og helligdage fra 8-19.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
  Grundet at 2 medlemmer (formand og næstformand) har trukket sig i utide mangler vi folk til bestyrelsen.
  Vi må på det kraftigste opfordre til, at man overvejer om det ikke er nu, at man skal hjælpe til.
  På valg er: Morten Hansen (nr. 11), modtager ikke genvalg
  Bjarne Nielsen (nr. 29), modtager ikke genvalg
  Richard Jensen (nr. 28), modtager genvalg.
 7. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen:
  På valg er: Thomas Thomsen (nr. 44), modtager genvalg.
 8. Valg af Revisor og revisorsuppleant:
  Revisor: På valg er: E. Scheibel (nr. 8)
  Revisor suppleant: På valg er: Hanne Knörr (nr. 1), modtager genvalg.
 9. Eventuelt.

Bilag:

Indkaldelse til Generalforsamling 2020 (PDF Dokument)

Indkaldelse til Generalforsamling 2020 (Word Dokument)

Grundejerforeningen Kildeengen, 4736 Enø, Karrebæksminde.