Indkaldelse til Generalforsamling 2024

I henhold til vedtægternes § 13 indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling.

Fredag d. 10. maj 2024 kl. 18.00

Karrebæksminde Museum, (Alleen 38A, 1.sal)

Dagsorden i h.t. vedtægternes §15 stk. 1.:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen:

                a) Budgetforslag for året 2024.

5. Forslag fra medlemmerne

                Ingen indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

På valg er:                     

Thomas Thomsen (nr. 44), modtager genvalg.

Richard Jensen (nr. 28), modtager genvalg.

                        Hanne Knörr (nr. 1), modtager genvalg

7. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen:

               På valg er:                     

Peter Uno (nr. 13)

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant:

                Revisor:                         

Flemming Bruun-Jørgensen (nr. 12)

                Revisor suppleant:    

Jens Søderdahl (nr. 50)

9. Eventuelt.

Bilag 1:

Indkaldelse til Generalforsamling 2024 (PDF)

Indkaldelse til Generalforsamling 2024 (Word)

OBS!

Vi prøver at holde generalforsamling i et nyt format.

Der serveres smørrebrød samt drikkevarer

 Tilmelding nødvendig – senest mandag d. 6-Maj på mail til Best@kildeengen.dk

eller på telefon til Hanne: 30 24 79 94

Skriv vej-nr samt hvor mange I kommer (maks. 2 pr. husstand)

Grundejerforeningen Kildeengen, 4736 Enø, Karrebæksminde.