Græsslåning

Ny ordning på vej, grundet tabet af Leif.

Alle friarealer slås indtil 1 meter fra egen hæk.

Husk at man selv skal holde arealet mellem hæk og vej
OBS:
Arealet mellem hæk og vej er teknisk set vejareal og må IKKE blokeres af sten eller lign.

Grundejerforeningen Kildeengen, 4736 Enø, Karrebæksminde.