Græsslåning

Ny ordning i 2017.

Arealer holdes af Leif Jensen, Kildeengen 46.
Alle friarealer slås indtil 1 meter fra egen hæk.

Husk at man selv skal holde arealet mellem hæk og vej
OBS:
Arealet mellem hæk og vej er teknisk set vejareal og må IKKE blokeres af sten eller lign.

Grundejerforeningen Kildeengen, 4736 Enø, Karrebæksminde.