indkaldelse til Generalforsamling 2023

I henhold til vedtægternes § 13 indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling.

Søndag den 14. maj 2023 kl. 13.00

Den Røde Barak, (Næstved Sejlklub, Ved Broen 31, Enø)

Dagsorden i h.t. vedtægternes §15 stk. 1.:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen:

                a) Budgetforslag for året 2023.

b) Fællesdag på Kildeengen: Oprydningsdag, samle affald i hække/buske langs fællesarealer og efterfølgende social sammenkomst med kaffe/grill/medbragt mad el. lign. En fast årlig begivenhed. Lørdag d. 2. sep.

5. Forslag fra medlemmerne

                Ingen indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:

På valg er:                     

Kim Hartz (nr.22), modtager genvalg

Lasse Carthberg (nr. 16), modtager genvalg

7. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen:

               På valg er:                      Ikke på valg i år

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant:

                Revisor:                          Ikke på valg i år

                Revisor suppleant:     Ikke på valg i år

9. Eventuelt.

Bilag:

Grundejerforeningen Kildeengen, 4736 Enø, Karrebæksminde.