Indkaldelse til Generalforsamling 2017

I henhold til vedtægternes § 13 indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling.

Søndag den 21. maj 2017 kl. 10.00

På Isola Bella (Enø Kystvej 55, 4736 Karrebæksminde)

Dagsorden i h.t. vedtægternes §15 stk. 1.:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forslag fra bestyrelsen

a)
Asfaltering af vej. Vi har modtaget tilbud fra Christian Hansen på asfaltering af alle vejarealer, der mangler asfalt. Tilbuddet beløber sig samlet på kr. 166.875,-

Vejfonden i 2017 udgør kr. 100.000,- En etablering af asfalt på alle veje vil ikke kunne gennemføres uden en markant ekstrabetaling.

Bestyrelsen anbefaler derfor at kigge på behovet en gang om året og etablere asfalt, hvor behovet er størst og udgiften kan dækkes uden merbetaling.

Det mest trængende stykke i 2017 er stikvejen fra nr. 12 til 16. Dette beløber sig til kr. 42.187,- og giver stadig mulighed for alm. vedligeholdelse af eksisterende asfaltbelægninger uden merbetaling.

b)
Ekstra udgift til Pumpelaug i forbindelse med etablering af forøget pumpekapacitet. Udgift for GF Kildeengen var kr. 58.000,- Bestyrelsen anbefaler engangsbetaling i september 2017 af kr. 1.100,- Samlet kontingent indbetaling for september bliver kr. 1.800,- pr medlem.

c)
Budgetforslag for året 2017, herunder fastsættelse af kontingent og honorar til bestyrelsen.

5.  Forslag fra medlemmerne

Jf. §15 stk. 2. senest 1. april, ingen forslag modtaget.

  1. Valg af medlemmer til bestyrelsen:På valg er:        Arne Kristensen (nr. 18), modtager genvalg
    Lasse Carthberg (nr. 16), modtager genvalg
  1. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen:

På valg er:          Ingen

  1. Valg af Revisor og revisorsuppleant:

Revisor:
På valg er: E. Scheibel (nr. 08)

Revisor suppleant:
På valg er: Johnna Olsen (nr. 32)

  1. Eventuelt.

BILAG: Indkaldelse til Generalforsamling 2017_Bilag

Grundejerforeningen Kildeengen, 4736 Enø, Karrebæksminde.