Alle indlæg af Bestyrelsen

Indbetaling af kontingent

Fremover skal kontingent betales ved direkte bankoverførsel.

Vi benytter Danske Bank:

Registreringsnr.: 9570
Kontonr: 13353018
Besked til modtager: Parcel nr.

Man kan med fordel oprette en fast overførsel til ovennævnte konto eller få ens eget pengeinstitut til at lave oprettelsen.

Kontingentet betales hver den 1. april og 1. oktober og beløbet er kr. 700,00 pr. gang.

Ændring af opkrævning

Normalt har vi 2 årlige opkrævninger af kontingent i hhv. april og oktober. En ening bestyrelse har besluttet at udskyde 2021 opkrævningen fra april til oktober, således, at der kun er en årlig opkrævning fremover.

Dette af hensyn til de negative renter samt stigende udgifter til opkrævninger.

Frem mod generalforsamlingen arbejdes der på, at komme med forslag til en billigere bankløsning for foreningen.