Kategoriarkiv: Information

Ændring af opkrævning

Normalt har vi 2 årlige opkrævninger af kontingent i hhv. april og oktober. En ening bestyrelse har besluttet at udskyde 2021 opkrævningen fra april til oktober, således, at der kun er en årlig opkrævning fremover.

Dette af hensyn til de negative renter samt stigende udgifter til opkrævninger.

Frem mod generalforsamlingen arbejdes der på, at komme med forslag til en billigere bankløsning for foreningen.

Ny Affaldsordning

1. Oktober 2018 træder den nye affaldsordning i kraft.

Alle skulle gerne have fået information i Eboks fra Næstved kommune. På Kildeengen skal vi have 2 stativer pr. sommerhus.
Alle grundejere skal ud at købe et nyt stativ.

Fællesudvalget på Enø, har indhentet tilbud på stativer. De fås i forskellige modeller.
Klik på PDF dokumentet for at se de forskellige priser:
Afhentet Tilbud

Se evt. modellerne hos Brovst Blikvarer:
https://brovstblikvarer.dk/produkter/affaldsstativer/

Man skal selv tage kontakt til byggemarkedet for at købe et stativ.

Vær opmærksom på, at der er forskellige ordninger for helårsbebyggelse og sommerhuse.

Indsat herunder et uddrag fra Teknisk Udvalg, Referat 13. August 2018: Link

———————————

1. oktober træder de nye affaldsløsninger i kraft. Dette betyder at alle almindelige husstande og sommerhuse, får nye affaldsløsninger. Etageboligerne følger efter, d. 1. januar.

Da der skal udskiftes ca. 50.000 beholdere, startede leverandøren med at bringe disse ud til borgerne, med et kickoff arrangement d. 30. juli på Bådebyggervej i Næstved (artikel i sjællandske 31/7). Leveringen af beholderne tager ca. 2 mdr. hvilket betyder at alle beholdere er klar til benyttelse 1/10. Inden leveringen, bliver de nye beholdere samlet og klargjort på Bådbyggervej.

Når de gamle beholdere er blevet tømt for sidste gang, indsamles disse i løbet af oktober. Ønsker borgerne at beholde deres beholdere, kan de gøre dette, ellers indsamles beholderne, nedbrydes og bliver støbt til nye plastik emner.

Callcenter

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der i forbindelse med skifte til nye affaldssystemer er mange spørgsmål fra borgerne. Administrationen har derfor valgt, at indgå et samarbejde med Vordingborg kommune om at oprette et callcenter til at svare på borgernes spørgsmål. Dette betyder at der fra uge 37 (10. september) og frem til udgangen af januar 2019, vil være ekstra bemanding til at svare på borgernes spørgsmål.
———————————

Læs mere her: http://www.naestved-affald.dk/

Artikel i Sjællandske: https://sn.dk/Naestved/Nu-begynder-affalds-festen-50000-nye-skraldespande-ruller-ud/artikel/763515