Generalforsamling 2021

Grundet Corona situationen har vi måtte udskyde general forsamlingen fra maj til september

Tid og Sted:

Søndag d. 5. september 2021, kl. 13:00

Den Røde Barak (Næstved Sejlklub, Ved Broen 31, Enø)

Sæt kryds i kalenderen, indkaldelse følger.